Regulamin

Korzystanie z zasobów tej strony wymaga akceptacji Regulaminu.

Wybierając ‘TAK’ oświadczasz, iż przeczytałeś, zrozumiałeś oraz akceptujesz jego warunki.

UWAGA! Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zostało zmienione.

Uchwałą Nr XXXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017r. (dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 09.05.2017r. poz.2266)

uchwalono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy.

Pełny zmieniony ujednolicony tekst i rysunek studium oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica

są dostępne na stronie internetowej BIP Nidzica w zakładce: Plany, strategie, opracowania.

Zmienione studium już wkrótce zostanie wprowadzone do systemu "intergis"

Strona wymaga włączonej obługi JavaScript w przeglądarce!